Eseménynaptár
«2019. július»
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Share

Bágyoni Szabó István: Erdélyi hármasoltár

Kések ideje – A lovak estére hazaérnek – Képek a porból

Bágyoni Szabó Istvánt kiváló költő­ként és műfordítóként ismerhette meg az irodalmat olvasó közönség. Az 1979-ben megjelent Kések ideje című regé­nye így valóságos robbanás volt a meg­lepetésen túl, és sokunkban Sütő András és Király László prózai munká­ihoz kötődött, elsősorban tematikájá­val és morális üzenetével, míg eszkö­zeiben és nyelvezetében teljesen új utakat jelölt meg. A lovak estére haza­érnek címmel elkészült folytatást 1985-ben Romániában nem engedik nyomdába, és csak tíz év elteltével ke­rül az olvasó elé, persze Budapesten. Azzal, hogy Bágyoni Szabó megírta re­génytrilógiája harmadik részét is, Ké­pek a porból címmel, mintegy har­mincéves írói munka, töprengés, számvetés és sors végére tesz pontot. Ezt a vállalkozását 2013-ban a Nemze­ti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjjal támogatta. El kell mondanunk, hogy Bágyoni Szabó István írótársunk kö­vetkezetes írói munkássága méltány­landó, s nem csupán egy nemzeti kul­túrát támogató intézmény, hanem egész irodalmunk részéről.

Regénytrilógiája éppúgy foglalkozik és szembenéz az Erdély-részi magyar­ság jelenével, mai vívódásaival, mint a történelmével, múltjával. Mindhárom könyv ismeretében tudom, érzem: a szerző Jenei Vaskó tanár (majd lap­szerkesztő) életét követi, de a tanár életén keresztül felnyílnak a múlt (a Trianont követő erdélyi ki- és áttelepí­tések, magyarüldözések) és a megélt jelenvalóság tragédiái, a közösségvál­lalás és elhagyás feldolgozhatatlanságai...

Erdélyi hármasoltár c. regénytrilógiája könyveiben háromszáz év és egy Darótról (Tordáról) elszármazott élet pár esztendejét „szinkronizálja” válo­gatott írói eszköztárral és remek szer­kesztéssel a Kolozsvárról 1989 nyarán családostól Budapestre áttelepült író­társ.

Munkája komoly teljesítmény, mely – és méltatói közül ezt hangsúlyozza Kántor Lajos, Fodor András, Láng Gusztáv, Csűrös Miklós, Keszeg Vilmos, Filep Tamás Gusztáv is – a magyar pró­zát sajátos ízekkel gazdagítja, erősítve azt a vonalát, mely kemény erkölcsi ké­telyeket és közösségi problémákat fo­galmaz meg modern nyelvhasználattal, izgalmas arányteremtéssel.

Zalán Tibor

Támogató:


 

Támogató:

 

 


 

 

Copyright © 2012. Kriterion Könyvkiadó. Minden jog fenntartva. Powered by www.voidart.ro. Designed by Matei László.